Scurt istoric – Biserica Penticostală Groși

În urma infiinţării primei biserici penticostale la Pauliş din judetul Arad în 10 septembrie 1922  mişcarea penticostală s-a extins cu repeziciune ajungând si în această localitate Groşi în anul 1932 , când un grup de 7 persoane : Urs Ioan cu soţia Veronica , Ilea Teodor , Tunduc Petru , Urs Ana , Ile Ana şi văduva Bradea Florica au hotărât a forma o grupare care să se bazeze pe rugăciune , Cuvântul lui Dumnezeu  si accentul era stăruinţa după Duhul Sfânt.Dragostea şi bucuria care le-a cuprins inima după Dumnezeu a fost împărtăşită şi altor oameni ceea ce a dus la înmulţirea credincioşilor.Se potrivesc aici cuvintele din Scriptură : „ Biserica se bucura de pace , se întărea sufleteşte  şi umbla în frică de Domnul ; şi cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulţea” – Faptele Apostolilor 9 : 31

Prima locaţie în care s-au adunat a fost în casa fratelui Urs Ioan în data de 4 septembrie 1932  , după care datorită creşterii numărului de credincioşi s-au mutat în casa fratelui Urs Mihail care a devenit membru în ultimele saptămâni şi unde această grupare a devenit Biserica Penticostală . În anul 1933 s-au mai adăugat Urs Elisabeta , Bica Florica , Ile Irina şi Ile Dumitru

Neuitata a rămas în mintea credincioşilor ziua de bobotează din 6 ianuarie 1934 când la ora 9.00 s-au pus pe genunchi pentru rugăciune si au stat până la ora 14.00 tot în rugăciune iar 14 persoane au fost botezate cu Duhul Sfânt .Bucuria mare din sufletul lor nu a putut fi tulburată de cele ce aveau să se întâmple asupra penticostalilor din aceasta ţară implicit si a celor din Groşi când a început persecuţia din partea statului si organelor locale.Grupul de fraţi nu s-a înfricoşat de ameninţările si valul de persecuţii din partea celor care au vrut să oprească aceasta mişcare ci ei şi cu mai multă ravnă au căutat să-L slujească pe Dumnezeu.

În această lucrare de pionerat a mişcării penticostale din Groşi o implicare deosebita a avut-o fratele Urs Ioan care a devenit şi pastor fiind un lucrator important pe valea Crişului Repede ajutat de fraţii Ilea Teodor şi Gherlea Vasile.

În anul 1946 locul de adunare a fost mutat de la fratele Urs Ioan la fratele Ilea Iosif unde s-au desfăşurat serviciile divine până în 1950 când s-a hotărât de comun acord de toţi fraţii să construiască o Casă de Rugăciune .Terenul a fost donat de sora Irina iar lucrarea s-a inceput la 1 august 1950 si biserica a fost deschisa la 18.12.1950.

În anul 1963 în luna martie a fost numit slujitor fratele Urs Teodor care în anul 1971 a fost ordinat ca deacon iar în 1990 ca pastor. În această perioadă au mai slujit ca pastori fraţii Mudura Florian şi Broinas Florian.

În anul 1994 a fost ordinat ca pastor fratele Urs Daniel care este şi pastorul actual al Bisericii .
În încheiere în numele bisericii Penticostale Groşi  sunt potrivite cuvintele psalmistrului din psalmul 115 „ Nu nouă , Doamne , nu nouă , ci Numelui Tău dă-m slavă pentru bunătatea Ta , pentru credincioşia Ta !”.